SEE the Underground World of New York!

"New York, the Graffiti Capital of the World"

นิวยอร์กเป็นแหล่งกำเนิดของแนวเพลง HipHop และ เป็นศูนย์รวมของศิลปินนักพ่นพนังชื่อดังของโลก
Graffiti หรือ การพ่นพนังกำแพงยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ในอเมริกาอยู่ แต่มีที่แห่งหนึ่งใน นิวยอร์กที่นักพ่นพนังสามารถมาพ่นและสร้างผลงานของ ตัวเองได้โดยถูกกฎหมาย ด้วยสาเหตุนี้นักพ่นพนังจาก ประเทศต่างๆทั่วโลก แวะมาที่นิวยอร์ก และรวมตัวกันอยู่บ่อยๆ เพื่อที่จะสร้างผลงานพ่นพนังกำแพงของตัวเอง ปัจุบันนี้ที่แห่งนี้ได้กลายเป็น พิพิธภัณฑ์ สำหรับนักท่องเที่ยวแนว underground และเด็กวัยรุ่นจากทั่วโลก และ ก็ยังมีนักพ่นพนังรุ่นใหม่ มาสร้างพลงานให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ

UNDERGROUND SUBWAY PARTY